Ferielejlighed i Berlin Generelle lejebetingelser

1. De på reservationstidspunktet på hjemmesiden angivne oplysninger omkring priser m.v. er grundlag for indgåede lejeaftaler. Senere ændringer gælder udelukkende for senere indgåede lejeaftaler. Der tages forbehold for trykfejl og ændrede detaljer i lejlighedens indretning eller udseende i forhold til de på internettet udlagte fotografier.

2. Bookingerne er bindende når depositum er betalt, men kan dog annuleres indtil 6 uger (42 kalenderdage) før lejestart med tab af depositum. Samtidig erklærer lejeren sig uden forbehold indforstået med lejebetingelserne. Leje, obl. slutrengøring og evt. leje af linned skal indbetales i.h.t. lejekontraktens bestemmelser. Ved reservation mindre end 6 uger  før lejemålets start opkræves leje, depositum, obl. slutrengøring og evt. leje af linned  på een gang.

3. Depositum er forfaldent 8 kalenderdage efter bookingdato. Leje, depositum, obl. slutrengøring er forfaldent senest 6 uger før lejemålets start.

4. Lejeren er forpligtet til at behandle ferieboligen med omhu, og hæfter for de af ham forvoldte skader.

5. Lejetiden går fra indflytningsdagen kl. 15.00 til udflytningsdagen kl. 10.00. Såfremt lejeren ikke forlader lejligheden til tiden, eller låser sig ind før det tilladte tidspunkt, hæfter lejeren umiddelbart og direkte for ekstra omkostninger.

6. Lejeren er kontraktmæssigt forpligtet til at efterlade lejligheden i ryddelig stand - ingen opvask, affald, etc. Alle møbler skal stå på deres plads.

7. Hvis en booking annulleres under 6 uger før lejemålets start, refunderes indbetalt depositum ikke.

8. Det angivne personantal på 4 personer må ikke overskrides - www.BerlinCity.dk er berettiget til at bortvise de overskydende personer.

9. www.BerlinCity.dk kan ikke gøres ansvarlig for ændringer af almene forhold, som f.eks. nedlæggelse af indkøbs- og parkeringsmuligheder, samt vej- og byggearbejde. Ligeledes kan www.BerlinCity.dk ikke gøres ansvarlig for insekter, klimaforhold og lokale bestemmelser, som kan have indflydelse på ferien.

10. Ved eventuelle mangler ved ferieboligen skal www.BerlinCity.dk informeres inden 24 timer - ved nye skader omgående. www.BerlinCity.dk's telefonnummer og adresse fremgår af lejekontrakten. www.BerlinCity.dk forpligter sig til hurtigst muligt efter modtagelsen af mangel/skadeinformationen, at udbedre berettigede fejl og mangler.

11. Manglende rengøring af lejligheden ved overtagelsen skal meddeles www.BerlinCity.dk umiddelbart ved indflytningen og kan ikke påklages senere.

12. Erstatningspligten fra www.BerlinCity.dk kan kun relateres til finansielle skader og kan aldrig overstige lejebeløbet. Ved indirekte skader, følgeskader eller ideelle skader, kan www.BerlinCity.dk ikke drages til ansvar.

13. Husdyr må ikke medbringes.

14. Lejligheden er røgfri, og der må under ingen omstændigheder ryges indendørs.

15. Som betalingssted og værneting mellem lejeren og www.BerlinCity.dk er aftalt Rønne.


Der skal medbringes: Sengelinned, håndklæder og viskestykker.
Klude og papir kan købes i butikkerne dernede (Søndag lukket)